สมัครใช้บริการ

สมัครใช้บริการ

ท่านสามารถสมัครใช้บริการได้โดยการเลือก WiFiBank ของประเทศที่จะไปในหน้า “สั่งจองสินค้า” และกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

ชำระค่าบริการและยืนยัน

ชำระค่าบริการและยืนยัน

หลังจากกรอกแบบฟอร์มแล้ว ท่านจะต้องชำระค่าบริการโดยการโอนเงินไปตามธนาคารที่สะดวก พร้อม “ยืนยันการชำระเงิน” บนหน้าเว็บไซต์

การรับเครื่อง

การรับเครื่อง

ลูกค้าสามารถรับอุปกรณ์ได้ที่ “จุดรับ-คืนสินค้า” ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในการสั่งจอง

ออกเดินทาง

ออกเดินทาง

ขอให้ท่านออกเดินทางโดยสวัสดิภาพ

การใช้งาน

การใช้งาน

ท่านสามารถใช้งาน WiFiBank ได้อย่างง่ายดาย โดยทำตามขั้นตอนการใช้งานที่ระบุไว้ด้านหน้าของซองอุปกรณ์

การคืนเครื่อง

การคืนเครื่อง

หลังจากกลับมาสู่ประเทศไทยแล้ว ลูกค้าสามารถส่งอุปกรณ์ WiFiBank คืน ณ “จุดรับ-คืนสินค้า” ภายใน 24 ชั่วโมง