ดูแผนที่

การรับ-คืนอุปกรณ์

ดูแผนที่

จุดรับ-คืนสินค้า 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น B1F

รับสินค้า – สามารถรับอุปกรณ์ได้ที่ Booth WiFiBank ชั้น B1F ณ วันที่ออกเดินทาง [07:00 – 23:00]

คืนสินค้า – สามารถรับอุปกรณ์ได้ที่ Booth WiFiBank ชั้น B1F ณ วันที่เดินทางกลับ [คืนได้ตลอด 24 ชม.]

จุดรับ-คืนสินค้า 2 WiFiBank Office (ซอยสาธุประดิษฐ์ 49)

รับสินค้า – สามารถรับอุปกรณ์ได้ 1 วันก่อนออกเดินทาง [09:30 – 18:00]

คืนสินค้า – สามารถรับอุปกรณ์ได้ 1 วันหลังเดินทางกลับ [09:30 – 18:00]

จุดรับ-คืนสินค้า 3 Messenger Delivery (ทั่วกรุงเทพฯ)

รับสินค้า – จนท จะทำการติดต่อส่งอุปกรณ์ 1 วันก่อนออกเดินทาง [09:00 – 21:00]

คืนสินค้า – จนท จะทำการติดต่อรับอุปกรณ์ 1 วันหลังเดินทางกลับ [09:00 – 21:00]

 

หมายเหตุ: หากมีปัญหาระหว่างการจองทางหน้าเว็บ กรุณาติดต่อ LINE: @wifibank