This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
faq new3

อุปกรณ์ขนาดกระทัดรัดนี้เป็นทั้งโมเด็มและเราเตอร์ในเครื่องเดียว มีขนาดเล็กพอที่จะนำติดตัวไปได้ทุกที่ จึงช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตบนอุปกรณ์สื่อสารได้ถึง 10 เครื่องพร้อมๆ กัน ในระหว่างที่คุณอยู่ในประเทศของอุปกรณ์นั้นๆ อุปกรณ์นี้จะกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัย ต่อเนื่อง และรวดเร็ว จึงช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูลได้มาก

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารได้มากถึง 10 เครื่อง ต่อ WiFiBank เพียง 1 เครื่อง โปรดทราบว่าอุปกรณ์สื่อสารแต่ละเครื่องที่มีการเชื่อมต่อจะแบ่งใช้ความเร็วของอินเตอร์เน็ตร่วมกัน ดังนั้นการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนอุปกรณ์ 10 เครื่องในเวลาเดียวกันอาจจะส่งผลให้ความเร็วลดลงได้

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้วสามารถใช้งานกับ WiFiBank ได้ประมาณ 5 – 7 ชั่วโมง อุปกรณ์ของเราสามารถชาร์จผ่านสาย USB หรือปลั๊กไฟก็ได้ (สายทั้งสองจะมอบมาพร้อมกับอุปกรณ์)

ความเร็วสูงสุดคือประมาณ 190 Mbps (4G LTE – Unlimited) สำหรับ WiFiBank Japan Super Speed
ความเร็วสูงสุดคือประมาณ 100 Mbps (4G LTE – Unlimited) สำหรับ WiFiBank Japan
ความเร็วสูงสุดคือประมาณ 100 Mbps (4G LTE – 1GB/Day) สำหรับ WiFiBank Korea
ความเร็วสูงสุดคือประมาณ 150 Mbps (4G LTE – Unlimited) สำหรับ WiFiBank Singapore Super Speed
ความเร็วสูงสุดคือประมาณ 100 Mbps (4G LTE – Unlimited) สำหรับ WiFiBank Taiwan
ความเร็วสูงสุดคือประมาณ 100 Mbps (4G LTE – Unlimited) สำหรับ WiFiBank Vietnam
ความเร็วสูงสุดคือประมาณ 40 Mbps (4G – Unlimited) สำหรับ Pocket WiFi Thai

เพียงแค่ระบุ “จุดรับ-คืนสินค้า” ในแบบฟอร์มการจองอุปกรณ์ของเรา จากนั้นเราจะนำส่งอุปกรณ์ไปตรงถึงคุณ 1 วันก่อนออกเดินทาง โปรดทราบว่าลูกค้าทุกท่านจะต้องนำ WiFiBank มาส่งมอบคืน ณ จุดรับ-คืนสินค้า จุดเดียวกับที่ได้ระบุไว้ด้วยเช่นกัน

เพื่อความแน่นอน เราแนะนำให้คุณส่งคำสั่งจองอุปกรณ์อย่างน้อย 3 วันก่อนหน้าวันออกเดินทางของคุณ – อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถส่งคำสั่งจองอุปกรณ์ล่าช้ากว่านั้นได้ ในกรณีที่ส่งคำสั่งจองอุปกรณ์ในนาทีสุดท้าย กรุณาติดต่อเราเพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @wifibank

ลูกค้าจะต้องเตรียม สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบจองตั๋ว/ใบรายการทัวร์ เพื่อส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ณ จุดรับสินค้า สำเนานี้จะถูกใช้เป็นหลักฐานการยืนยันการรับสินค้า และแสดงความรับผิดชอบต่อสินค้าที่เช่ายืมระหว่างระยะเวลาในการจอง

“จุดรับ-คืนสินค้า” จะขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้า จุดรับ และจุดคืน จะเป็นที่ๆเดียวกัน ลูกค้าสามารถระบุสถานที่ๆตนเองสะดวกได้ในแบบฟอร์มระหว่างการจอง กรุณาระบุอย่างระเอียดชัดเจน เพื่อความรวดเร็วแม่นยำในการส่งสินค้า

รูปแบบการชำระเงิน จะเป็นการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร โดยทางเราได้ให้บริการ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกร

เมื่อคุณโอนเงินเสร็จเรียบร้อย กรุณาคอนเฟิร์มการชำระเงิน โดยผ่านแบบฟอร์ม “ยืนยันการชำระเงิน” บนหน้าเว็ปไซด์

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่เช่ายืม หรือยืดระยะเวลาการเช่ายืม ภายหลังจากที่วางคำสั่งจองไปแล้ว ก็ย่อมสามารถทำได้แน่นอน โปรดติดต่อเรา contact@wifi-bank.com แล้วเราจะทำการเปลี่ยนแปลงให้แก่คุณ

ถ้าหากคุณจำเป็นต้องยกเลิกการจอง ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม คุณสามารถทำได้ 3 วันก่อนหน้าวันที่เริ่มต้นการเช่า โดยจะไม่ถูกปรับ หากยกเลิก 1-2 วันก่อนเดินทาง จะถูกปรับ 50% ของราคาเต็ม (รวมค่าประกัน) และเมื่อพ้นจากวันที่เริ่มต้นการเช่าไปแล้ว เราจะปรับค่าเช่าอุปกรณ์เต็มจำนวน (รวมค่าประกัน) ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น

นโยบายการใช้งานอย่างเหมาะสม คือ ความพยายามร่วมกันของธุรกิจเครือข่ายมือถือในการควบคุมระดับของความหนาแน่นในการใช้งานให้อยู่ในระดับที่จัดการดูแลได้ นโยบายดังกล่าวนี้ได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อปกป้องผู้ใช้อื่นๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดาวน์โหลดในปริมาณมากของคุณ ในกรณีที่ผู้ดูแลเครือข่ายมือถือตัดสินใจดำเนินการจัดการกับสถานการณ์ตามนโยบายการใช้งานอย่างเหมาะสม ผู้ดูแลเครือข่ายมือถืออาจทำทุกข้อ หรือ บางข้อต่อไปนี้ : จำกัดการใช้งาน จำกัดความเร็ว และอื่นๆ กรุณางดการดาวน์โหลดข้อมูลปริมาณมากๆ ภาพยนตร์แบบสตรีมมิง และการเล่นเกมออนไลน์ และอื่นๆ ถ้าหากคุณยังคงใช้งานข้อมูลปริมาณมากเกินปกติ WiFiBank จะไม่รับผิดชอบกับปัญหาในการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ หรือ การถูกจำกัดควบคุมต่างๆ โดยผู้ดูแลเครือข่ายมือถือ ถ้าหากคุณยังคงใช้งานข้อมูลปริมาณมากเกินปกติ คุณจะต้องรับผิดชอบกับค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ ที่อาจถูกเรียกเก็บจากทางผู้ดูแลเครือข่ายมือถือในพื้นที่นั้นๆ